СЕРИЯ CORONA CT 70

Серия CORONA CT 70 - петкамерен профил. Профилите на системата попадат в група на рамката

1. Петкамерните крило и каса осигуряват отлична топлоизолация, която достига коефициент на топлопреминаване Ur=1,35W/(m2.K). Профилите са с размери както следва каса 70/68 мм, крило 78/83 мм и делител 70/91мм. Използва се системния обков "Vario Tec" на"SCHUCO" - Германия