СТЪКЛОПАКЕТИ

Фирма "ВАЛВЕН" ЕООД има сключен договор за партньорство с фирма "КЕМГЛАС" ЕООД.
Стъклопакетите от фирма "КЕМГЛАС" ЕООД сe изпълняват основно с чешки и белгийски стъкла на Glaverbel.
В съвременната архитектурна, строителна и дизайнерска практика, стъклото се наложи като един от най-важните фактори. Извън естетическите му качества, върху които все повече се акцентира, стъклото като строителен материал намира широко приложение заради своите свойства. Комбинирани в стъклопакет, различните видове стъкла постигат различни коефициенти на слънцезащита, шумоизолация, топлоизолация и якост, като продуктът, независимо от неговите параметри, е напълно екологично чист.

 Гаранции

 Отличната база, модерното високо-технологично оборудване и добре подготвеният персонал гарантират високото качество на крайните продукти.  "КЕМГЛАС" ЕООД издава собствен Сертификат за качество с пет годишна гаранция на стъклопакетите, които произвежда, като същият е доказателство и за внедрената система за управление на качеството, внедрена в компанията и сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000 от Bureau Veritas Certification (правоприемник на BVQI-Bulgaria). В допълнение, "КЕМГЛАС" ЕООД направи широка специализация в производството на структурни фасади чрез пълното пускане в работа на втора автоматична линия за производство на  Lisec - Austria, през февруари 2007 година. За своята отлична работа в тази област и след множество извършени проверки (лабораторни и "дю дилиджънс" от външни експерти и партньори), както на място, така и в лабораториите на Dow Corning, "КЕМГЛАС" ЕООД се нареди сред само пет фирми в Европа, разполагащи със сертификат за качество при структурно остъкляване на Dow Corning

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА СТЪКЛОПАКЕТИТЕ:
 
1.Какви видове стъклопакети има?

Зависи от предназначението:

 • с безцветно стъкло;
 •  с едно тонирано(цветно) стъкло;
 • с едно светло-отражателно стъкло;
 • с едно закалено или противоударно стъкло;
 • с едно нискоемисийно стъкло;
 • с едно орнаментно стъкло.

2.Каква е общата дебелина на продукта?

В зависимост от системата дограма от 14мм до 58мм.


3.Какви топлинни качества се постигат с продукта?

Продуктът (стъклопакет и алуминиева дограма) е енергоспестяващ. В зависимост от дебелината на стъклата, разстоянието между тях, вида и концентрацията на въздух или благороден газ (аргон, криптон, ксенон) се постигат от 3,8 до 0,9 W/ кв.м.к.


4.Какви шумо-изолационни качества се постигат с продукта?

В зависимост от дебелината на стъклата, разстоянието между тях и концентрацията на вещество между тях, се постигат параметри от 29 до 48 децибела шумоизолация.


5.Какво е теглото на продукта?

Всеки квадратен метър плоско стъкло при дебелина 1мм е с тегло 2,5 кг (+/- 3%).


6. Как се формира цената на продукта?

Всяка поръчка е индивидуална. Ето защо се изготвя и индвидуално ценово предложение. Стандартните оферти са ориентировъчни.


7.Каква гаранция давате за вашите продукти?

Фирма КЕМГЛАС ЕООД издава собсвени сертификати за произведените количества стъклопакет с пет годишна гаранция.


8.Какво представлява един стъклопакет?

Стъклопакетът е херметична конструкция, състояща се от две или повече стъкла, разделени с дистанционер. Основното предназначение на стъклопакета е да осигури максимално благоприятни и безопасни условия на живот в остъклените помещения чрез своите шумо- и топлоизолационни качества, както и чрез регулирането на преминаващата през него слънчева светлина.


9.Как се постига по-добра топлоизолация?

Най-добра топлоизолация се постига при стъклопакет с едно нискоемисийно стъкло, напълнен с инертен газ и вграден в алуминиева дограма с прекъснат термо мост.


10.Какъв е принципът на действие на стъклопакетът с едно нискоемисийно стъкло? 

 Енергията от слънчевото лъчение, която е предимно в късовълновия спектър, преминава през стъклопакета. Впоследствие тя "се поглъща" от вътрешните повърхности и предмети в сградата, след което, вторично отдадената от тях енергия, е с по-голяма дължина на вълната (в инфрачервения спектър) и е ефективно отразена от нискоемисийното стъкло. Така тя остава затворена вътре в помещението. По този начин сме спестили енергия и сме подобрили топлинната ефективност на сградата.

Видове стъклопакети:
 
В своето производство на стъклопакети и обработка на стъкла, "КЕМГЛАС" ЕООД работи с пълната гама от стъкла на Glaverbel и други производители като поддържа в наличност богат обем от техните основни и специализирани видове, а именно:

 • Безцветни флоатни стъкла ( Planibel Clear) с дебелина от 4мм до 25мм.
 • Оцветени в масата си флоатни стъкла ( Planibel Bronze, Planibel Green, Planibel Grey, Planibel     Blue, Planibel Azur, Planibel PrivaBlue, Planibel Dark Blue) с дебелина от 4мм до 10мм.
 • Светло-отражателни стъкла ( Stopsol пълна гама ) с дебелина от 4мм до 10мм.
 • Стъкла с ниско-емисийно покритие (твърдо или меко, Planibel G, Planibel TopN и др.).
 • Орнаментни стъкла с дебелина от 4мм до 8мм (цветни и безцветни).
 • Огледала (цветни и безцветни) с дебелина от 4мм до 10мм.
 • Армирани стъкла (цветни и безцветни) с дебелина 6мм.
 • Ламинирани стъкла (триплекс или противоударно стъкло, Stratobel).
 • Други, по поръчка на клиента.


   Освен производството на различни видове стъклопакети, "КЕМГЛАС" ЕООД също така извършва и предлага на своите клиенти всестранна обработка на стъкла, която включва:

 • Праволинеен и неправолинеен кант.
 • "C "-кант праволинеен полиран и неполиран.
 • Фасет праволинеен и неправолинеен.
 • Други, извършвани и предлагани от фирмата услуги включват:
 • Нарязване на стъкло по размер и шаблон.
 • Изработка на стъклопакет по шаблон.
 • Поставяне на растер в стъклопакет.
 • Производство на стъклопакет с газ - аргон или крептон, по желание на клиента.
 • Изработка на троен стъклопакет.